karcher

Szkolenia pracowników są bardzo ważne

Szkolenia pracowników są stałym elementem strategii podnoszenia kwalifikacji w różnego rodzaju zakładach pracy. Wysłanie pracownika na szkolenie, które opłacana jest z funduszy należących do pracodawcy, stanowi dla pracownika wyróżnienie. Daje się mu wtedy odczuć, że on i jego praca oraz zaangażowanie w rozwój firmy są doceniane i potrzebne. Wysyłając pracownika […]